Etkinlikler

“İki Arşiv Bir Seçki  – Ara Güler’in İzinde” Sergisini Gezdik

Bir kentin kimliğinin oluşumunda fotoğraf ortak belleği şekillendirir. Ara Güler’ in fotoğrafları da İstanbul söz konusu olduğunda kente dair ortak anılar barındırır. Görsel Sanatlar dersinde 6. Sınıflarımız ile 2000’lerin İstanbul’ u ile 1900’ lü yılların İstanbul’ unu fotoğraf sanatı üzerinden inceledik. Hayal ettiğimiz   İstanbul’ u eskizlerimizde canlandırdık.