Merkezi Sınav

Yıllara göre isimleri ve uygulama biçimleri değişse de ülkemizde 8. sınıf öğrencilerinin okuyacakları belirli ortaöğretim kurumları için sınava girmeleri şart.  Altı temel dersten (Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce) oluşan bu sınavlar öğretim yılının sonunda ülke genelinde uygulanmakta. Bu sınava hazırlık aşamasında  6. sınıfta başlayan ve 7. sınıfta hız alarak devam eden çalışmalar 8. sınıfta üst seviyeye çıkıyor.  6. ve 7. sınıflarda sarmal yapıya sahip derslerde temel kazanımlara ağırlık verilirken yapılan  deneme sınavları ile öğrencilerimizin ulaştığı kazanımları görme fırsatı buluyoruz.

Peki öğrencilerimiz ortaöğretime hazırlarken neler yapıyoruz?

  • MEB kazanımlarının yıllık plana ve sınav sistemine uygun şekilde öğrencilere aktarılması temel noktadır.
  • Bu kazanımlar tüm branş öğretmenleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilir.
  • Tüm derslere ait kazanımlar öğrencilere kitapçık şeklinde verilir.
  • Branş öğretmenleri daha önceki yıllarda yapılan sınavlara ilişkin kendi derslerine ait kazanım ve soru analizlerini hazırlar.
  • 8. sınıf velilerine yapılan bilgilendirme toplantısında öğrencileri bekleyen akademik ve psikolojik süreç anlatılır.
  • Özellikle Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin bu süreçleri iyi yönetebilmeleri için sıklıkla görüşmeler ve ek çalışmalar yapılıyor.
  • Öğrencilere uygulanan KKT (Kazanım Tamamlama Testleri), okulistik ve Deneme Sınavı sonuçları velilerimizle paylaşılır ve öğrencinin danışman öğretmeni tarafından velisine sınav değerlendirmesi yapılır.
  • Hafta içi yapılan ek derslerde öğrencilere eksiklerini tamamlama fırsatı verilir.
  • Hafta içi okul çıkışlarında ve hafta sonu yapılan etüt çalışmaları ile öğrencilerin öğrendikleri kazanımları kalıcı bilgiye dönüştürmelerine yardımcı test çalışmaları yapılır.

Bütün bu çalışmalar yapılırken en önemli görev öğrencilere düşüyor. Günü gününe yapılmayan tekrarlar ve ödevler  başarısızlığı da beraberinde getirir. Bunun için öğrenci-öğretmen-veli iletişiminin önemli olduğu bu süreçte Özel Yeşilköy 2001 Koleji olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmak temel hedefimizdir.