Yıllara göre isimleri değişse de ülkemizde 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretimde okuyacakları kurumu belirlemeleri amacıyla girdikleri sınavın günümüzdeki adı TEOG sınavı. Altı temel dersten (Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce) her yılın kasım ve nisan aylarında yapılan ortak sınavlardan alınan puanlar iki yerde farklı değerlendirilerek total puana yansıtılıyor.  Sadece TEOG sınavı puanları değil öğrencinin bu altı temel dersten aldığı okul notları ve 6,7,8. sınıf yıl sonu başarı puanları da total puan bileşenlerinden.

TEOG sınavlarına hazırlık aşamasında 6. sınıfta başlayan ve 7. sınıfta hız alarak devam eden TEOG çalışmaları 8. sınıfta üst seviyeye çıkıyor. 6 ve 7. sınıflarda sarmal yapıya sahip derslerde temel kazanımlara ağırlık verilirken yapılan TEOG denemeleri ile öğrencilerimizin ulaştığı kazanımları görme fırsatı buluyoruz.

Peki 8. sınıfların ülke genelinde girdiği TEOG sınavları için okulumuzda neler yapılıyor?

  • MEB kazanımlarının yıllık plana ve sınav sistemine uygun şekilde öğrencilere aktarılması temel noktadır.
  • Bu kazanımlar TEOG derslerine giren tüm branş öğretmenleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilir.
  • Tüm derslere ait kazanımlar öğrencilere kitapçık şeklinde verilir.
  • TEOG öğretmenleri daha önceki yıllarda yapılan sınavlara ilişkin kendi derslerine ait kazanım ve soru analizlerini hazırlar.
  • 8. sınıf velilerine TEOG ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında öğrencileri bekleyen akademik ve psikolojik süreç anlatılır.
  • Özellikle Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin bu süreçleri iyi yönetebilmeleri için sıklıkla görüşmeler ve ek çalışmalar yapılıyor.
  • Öğrencilere uygulanan KKT(Kazanım Tamamlama Testleri) ve TEOG Deneme Sınavı sonuçları velilerimizle paylaşılıyor ve öğrencinin danışman öğretmeni tarafından velisine sınav değerlendirmesi yapılıyor.
  • Hafta içi okul saatleri içerisinde belirlenen çözüm saati gruplarına öğrenciler yönlendirilerek eksik tamamlama dersleri yapılır.
  • Hafta içi okul çıkışlarında ve hafta sonu yapılan TEOG çalışmaları ile öğrencilerin öğrendikleri kazanımları kalıcı bilgiye dönüştürmelerine yardımcı test çalışmaları yapılıyor.

Bütün bu çalışmalar yapılırken en önemli görev öğrencilere düşüyor. Günü gününe yapılmayan tekrarlar ve ödevlerin yapılmaması başarısızlığı da beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle öğrenci-öğretmen-veli iletişiminin önemli olduğu bu süreçte Özel Yeşilköy 2001 Koleji olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmak temel hedefimizdir.