Ana Sınıfı

Eğitim için en önemli adım okul öncesi dönemde atılır.  Kişisel öz güvenlerini ve sorumluluk anlayışlarını geliştirmeleri ve  bağımsız davranabilmeleri açısından son derece önemli olan bu adımı atarken; öğrencilerimize  gözlemler yaparak veriler toplayacakları ve sonuçlar üretecekleri öğrenme fırsatları  sunarız. Haftalık programımız da Türkçe Dil Etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun Etkinliği, Eğlenceli Matematik, Mind Lab , İngilizce, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri,  Görsel Sanatlar, Müzik, Satranç, Bale, Yaratıcı Drama gibi dersler bulunmaktadır.