Bireyin yaşamındaki en değerli dönem şüphesiz ki okul öncesi eğitim çağıdır. Dolayısıyla bu dönemde alınacak eğitim de kritik bir öneme sahiptir. Bizler 2001 Koleji ana sınıfı olarak Montessori eğitimin bir parçası olan günlük yaşam becerilerini geliştirme çalışmalarımızı (toz alma, dolap toplama, düğme dikme, ayakkabı bağlama, meyve sebze yıkama, çamaşır asma, vb.) ve Montessori Matematik ve Duyusal çalışmalarımızı haftada 1 saat olarak yapmaktayız.

Okul öncesi dönemde çocuk, çevresindeki her şeye karşı ilgi duyan aktif bir araştırmacı gibidir. 2001 Koleji ana sınıfı olarak bu dönemde öğrencilerimize çember zamanında gerçekleştirilen (Bil Bakalım Kutusu, 100.gün, matematik kolyesi, takvim ve hava durumu) aktif öğrenme ortamını rutin olarak hazırlamaktayız.

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulaması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Öğrencilerimizle bir yıl boyunca farklı, özgün düşünce üretebilmeleri konusunda yaş seviyelerine uygun çeşitli scamper çalışmaları yürütülmektedir.

Yaşam ve düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Mind Lab ( Education is child’s play) metodu haftada bir ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu metodu uygulamamızdaki amaç çocuklarımızın düşünme becerilerinin yanı sıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini desteklemektedir. Böylece öğrencilerimizi kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata hazırlarız.

Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir içeriğe sahip GEMS Programı öğrencilerimizin fen ve matematiği günlük yaşamları içerisinde kullanarak içselleştirmelerini sağlamaktır.

Uygulanan tüm programların ve çalışmaların yanında bütün bir yıl boyunca ana sınıfı öğretmenlerimizle yaptıkları iş birliği çerçevesinde, 1. sınıfın alt yapısını oluşturma çalışmaları ( ince-kaba motor beceriler, kalem tutuş biçimi, satırın içine doğru yazabilme, labirent, şifreleme,vb.) gerçekleştirilmektedir. İlkokul öğretmenlerimiz de hazırlık sınıflarımıza haftada 1 ders saati 1. Sınıfa Uyum programı yürütmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin oryantasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra rehber öğretmenimiz tarafından yapılan “Okul Olgunluğu” testi ile ilgili velilerimizle bireysel görüşme yapılmaktadır.

Haftalık ders programımızda Türkçe dil etkinliği, sanat etkinliği, oyun etkinliği, eğlenceli matematik, Mind Lab, Montessori matematik çalışması, 1. sınıfa uyum çalışması, okuma-yazmaya hazırlık çalışması, İngilizce, sportif beceri ve koordinasyon çalışmaları, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, müzik, satranç, bale, yaratıcı drama dersleri yer almaktadır.

Ana Sınıfı rehberlik çalışmalarımız oryantasyon süreciyle başlar. Öğrencilerin gelişim aşamalarına uygun envanterler uygulanır. Gessel Gelişim Figürleri Envanteri, projektif testlerden olan Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz Envanteri, Frankfurter Dikkat Testi, TIMI (Teele Inventory Multiple Intelligences) Testi, Frostig Gelişimsel Algı Testi uygulanan envanterlerdir.

Yıl sonunda gerçekleştirilen portfolyo günümüz öğrencilerimizin yıl içerisindeki çalışmalarını ailelerine sergileme fırsatı buldukları özel bir gündür. Öz güvenlerini geliştirmeye ve başardım duygusunu tatmaya fırsat bulan öğrencilerimiz aynı zamanda öğrenme ortamlarında aileleriyle olmaktan da büyük keyif almaktadır.