Sosyal Etkinlikler / Kulüpler

BALE

Dans ve hareket insan bedeninde her an var olduğunu bildiğimiz ve yaşamın temel yapısı içinde önemli yere sahip bir kavramdır. Çocukların gelişim süreçlerini desteklemek ve kendi bedenlerini analiz etmelerine yardımcı olur. Öğrenciler dansın, kendilerini ifade edebilecekleri bir iletişim aracı olduğunu bilirler. Ders bireysel olarak uygulandığında kişisel alan olarak bilinen kinesfer algısını yani kendi alanını tanımlamayı, grup olarak uyguladığında ise kollektif bilinci yani grup içindeki rolleri güçlendirip farklı bireylerle iletişim yollarını araştırarak, kendi alanının dışına güvenli bir şekilde dahil olmayı da kolaylaştırmaktadır.

Özellikle öğrencilerin küçük yaşlarda dans eğitimlerine başlaması çocukların beden gelişimine katkı sağladığı gibi yaşamdan aldıkları, zevki arttırdığına dair birçok istatistiksel ve deneysel kanıtlar da mevcuttur. Aynı zamanda müzikle birlikte hareket etme, belli ritimlere uymak gibi becerilerinde gelişimi için çok önemlidir. Bale çocukların disiplin, adaptasyon, özgüven duygusu, rahatlama, sorumluluk alma, sosyalleşme, kişisel düşünce, grup içerisinde uyum gibi kişilik özelliklerinin gelişiminde oldukça etkilidir.

 

FUTSAL-BASKETBOL

Bu aktivitede öğrencilerimiz, spor yapmanın yanında kendini ifade edebilme, özgüven sağlayabilme, toplumsal ilişkiler gibi çeşitli kazanımlara ulaşırlar. Uzmanlar tarafından bir oyun olarak kabul edilen futbol kişinin ruhen ve bedenen sağlıklı yaşaması için yapılan bir spordur. Öğrenci gelişimini olumlu etkileyen bu aktivitede:

 • Futbolu tanıma ve oyun kuralları
 • Futbol temel vuruşları (ayak içi, ayak dışı, ayak üstü vuruşlar)
 • Futbol kontrolleri (ayak içi, ayak üstü, diz, göğüs, kafa)
 • Top sürme drilleri
 • 1-1,2-2,-3-3 çeşitli top çalma ve adam eksiltme drilleri
 • Şut, taç, korner atma çalışmaları
 • Kazanma ve kaybetmeyi öğrenme
 • Mücadele ve takım oyununu öğrenme
 • Maç koşullarında çalışmalar yapılmaktadır.

Hazırlayıcı temel teknik ve koordinasyonu geliştiren basketbol aktivitesinde:

 • Top tekniği
 • Top sürme çeşitleri (dripling, ball-handling)
 • Atış teknikleri
 • Pas çeşitleri (baş üstü pas, göğüs pas, bounce pas)
 • Maç teknikleri

Öğrencilerimiz tüm bu öğrendiklerini sene içerisinde ve sene sonunda yapılan spor turnuvalarında sergileme fırsatı bulurlar.

 

ZUMBA

Kulübümüzün amacı yetişkinlere göre yapılan dans ve fitness birleşimi olan zumba programının çocuklara uygun figürlerle şekillendirilmesi, bu figürler ile özel koreografiler oluşturarak çocukların yaratıcılığının geliştirilmesi ve grup ile çalışma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Çocuklara yöneliktir ve zumbanın özel müzikleri eşliğinde yapılır. Faydaları ise çocukların vücut gelişimine yardımcı olur, erken yaşta çocuklara spor ahlakını aşılar, hafıza gelişimini sağlar, koordinasyon gelişimini destekler, sosyalleşmeyi sağlar.

 

SANAT AKADEMİ

Aktivitemizde öğrencilerin yaratıcı güçlerinin ve estetik değerlerinin ortaya çıkarılması, kendini sanatla ifade edebilmesi ilk hedefimizdir. “Görsel Sanat Kültürü” öğrenme alanında, öğrencilerimizin ulaşmaları beklenen kazanımlar; “estetik”, “sanatsal eleştiriye yatkınlık”, “sanat tarihi” gibi varlığını sanattan alan diğer disiplinlerin oluşumundan haberdar olmalarıdır. Böylelikle sanatsal uygulamalar yapan ve sanat yapmaktan zevk alan bireylerin yetiştirilmesi hedefinin yanı sıra;

 • Bir sanat eserini çözümleyebilen,
 • Sanat eseri niteliğini içerenle, bu niteliği içermeyeni değerlendirebilen,
 • Sanatçı ile zanaatçıyı birbirinden ayırt edebilen, ve her ikisinin de toplumdaki yerini ve önemini kavrayabilen, çağdaş bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

SATRANÇ

Satranç, kişileri ezberci zihniyetten arındırarak, düşünen, araştıran ve yargılayan varlıklar haline getirir. Bireyleri yaratıcılıklarında özgür bırakan bu oyun sayesinde öğrencilerimizde:

 • Odaklanma
 • Gözünde canlandırma
 • İleriyi düşünme
     • Seçenekleri değerlendirme
     • Kuvvetli analiz
     • Planlama gibi sayısız beceri de gelişir.

 

ZAMAN YOLCULUĞU

Zaman Yolculuğu Kulübünde öğrencilerle, avcılık konulu duvar resimlerini inceleyip, Taş Devrine gidip maden devrindeki değişimleri görüp, Babil’e, Zigurat’a, Frigler’e, Mısırlıların tıptaki gelişimine, Sümerlere, Antik Yunan’a ve Rönesans’ a kadar gidip, neler üretmişler, neleri icat etmişler, günlük yaşamları nasıl işliyoru görüp inceleyip daha sonrasında “Eski Şark Eserleri Müzesi”  ve “Arkeoloji Müzesini ” ziyaret ederek sanatsal üretimlerimize devam edeceğimiz atölyeler dizisi olacaktır.

 

!HOLA AMİGOS!

Yeni diller öğrenmek kültürlerarası ilişkiler ve başka dünyaları anlayabilmemizi sağlar. Hola Amigos! kulüp etkinliğinde, öğrencilerimiz İspanyolca konuşmak amacı ile modern çocuk oyunları oynarlar, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar ile dil yeteneklerini geliştirirler. Kulübümüzde öğrencilerimize İspanyolcayı ve İspanyol kültürünü tanıtma ve günlük basit konularda dinlediğini ve okuduğunu anlama, konuşma becerilerini kazandırma hedeflenir.

 

DOĞA DEDEKTİFLERİ

3 ve 4. öğrencilerimizin katıldığı “Doğa Dedektifleri” kulübü öğrencilerimiz ile doğa arasında köprü kurmak amacıyla kurulmuştur. Yeşil alanların her geçen gün azaldığı günümüzde okulumuzun yakınında bulunan koruluk  alanda yaz, kış demeden güneşli veya yağmurlu hava fark etmeksizin doğadaki olayları gözlemlemek amacıyla kurulan kulübümüz öğrencilere farklı deneyimler sunmaktadır.