İlkokul

Yeşilköy 2001 Koleji’nde verilen eğitim sağlam pedagojik temellere dayanır. Yapılan her çalışmanın odak noktası çocuklarımızdır. Onlara deneyimleyerek öğrenme fırsatı  tanırken bu süreçte de  ilgilerini çekecek yöntem ve tekniklerle  öğrencilerimizi sürece dahil ederiz. Akademik başarıyı elde ederken öğrencilerimizin  kişisel gelişimlerini koruyarak  mutlu olmalarını sağlamak temel hedefimizdir.