Ortaokul

Akademik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü Yeşilköy 2001 Koleji’nde tüm  programlar bilimsel esaslara dayanarak, bir sonraki süreci destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde planlanır. Ortaokulumuzda öğrenme öğretme süreçlerinde kullandığımız yöntem ve tekniklerimiz, öğrencilerimizin elde ettikleri başarılarda olumlu bir etkiye sahiptir.

Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini desteklemek ve öz güvenlerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel  faaliyetlerde yer almaları sağlanırken, eğitimleri boyunca  sunduğumuz akademik ve psikolojik destek ile öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına  da yardımcı olmaktayız.