Okul Müdüründen Mesaj

1999 yılında geleceğin nesillerini; çağdaş, laik, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkan, Atatürk’ün yolunda ilerleyen ve aynı zamanda dünya insanı olarak yetiştirmek üzere eğitim dünyasına adım atan,  kurulduğu günden bugüne sayısız öğrenci yetiştiren,  eğitimde yirmi birinci yılına adım atmış olan  Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Kurumu olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlamış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Öğrencilerimiz, araştırmacı, kendine güvenen, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, anadilini çok iyi kullanan, çift dilli, çağdaş, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, uluslararası bilince ve 21. yüzyıl becerilerine sahip, farklı bakış açıları ile farklı kültürlere değer veren bireyler olarak yetiştirilirler.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri eğitim felsefemizin en önemli ayaklarından biridir. Okulumuzda eğitim-öğretim, öğrencilerin farklı ihtiyaçları olduğu bilinciyle onların hazır bulunurluk seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun olarak verirken akademik anlamda güçlü, yabancı dili en iyi şekilde kullanan, özgüveni yüksek, bilimsel düşünen, yaşadığı ortama değer katan, bütüne faydalı bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Özel Yeşilköy 2001 Anaokulu ve İlkokulu olarak ülkemizin öncü eğitim kurumları arasında yerimizi almak için hazırız.

Atatürk’ün; “Öğretmenler; yeni nesli cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.” sözünden hareket ederek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi niteliklerle donatarak hayata hazırlamak için yola çıkıyoruz.

Saygılarımla,

Adnan ALACÜCÜK