Bireyin yaşamındaki en değerli dönem şüphesiz ki okul öncesi eğitim çağıdır. Dolayısıyla bu dönemde alınacak eğitim de kritik bir öneme sahiptir. Bizler 2001 Koleji ana sınıfı olarak Montessori eğitimin bir parçası olan günlük yaşam becerilerini geliştirme çalışmalarımızı( toz alma, dolap toplama, düğme dikme, ayakkabı bağlama, meyve sebze yıkama, çamaşır asma, vb.) haftada 1 saat olarak yapmaktayız.

Okul öncesi dönemde çocuk, çevresindeki her şeye karşı ilgi duyan aktif bir araştırmacı gibidir. 2001 Koleji ana sınıfı olarak bu dönemde öğrencilerimize çember zamanında gerçekleştirilen (Bil Bakalım Kutusu, 100.gün, matematik kolyesi, takvim ve hava durumu) aktif öğrenme ortamını rutin olarak hazırlamaktayız.

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulaması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Öğrencilerimizle bir yıl boyunca farklı, özgün düşünce üretebilmeleri konusunda yaş seviyelerine uygun çeşitli scamper çalışmaları yürütülmektedir.

Haftalık ders programımızda Türkçe dil etkinliği, sanat etkinliği, oyun etkinliği, eğlenceli matematik, İngilizce, sportif beceri ve koordinasyon çalışmaları, görsel sanatlar, müzik, bale, yaratıcı drama dersleri yer almaktadır.

Ana sınıfı rehberlik çalışmalarımız oryantasyon süreciyle başlar. Öğrencilerin gelişim aşamalarına uygun envanterler uygulanır. Gessel Gelişim Figürleri Envanteri, projektif testlerden olan Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz Envanteri, Frankfurter Dikkat Testi, TIMI (Teele Inventory Multiple Intelligences) Testi, Frostig Gelişimsel Algı Testi uygulanan envanterlerdir.

Her gün ders programlarında yer alan dinlenme saatinde öğrencilerimiz kendi yataklarında uyumaktadırlar.