Eğitim Öğretim

İlkokulda temel hedefimiz öğrencilerimizin

Sosyal ve duygusal açıdan;

 • Kendini tanıyan, olduğu gibi kabul eden, yeterlilik duygusu, özsaygısı ve özgüveni gelişmiş,
 • Sorunlar ile baş edebilen, kararlı ve sabırlı bir şekilde çözüm üreten,
 • Ülkesini seven, cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş düşünen, çevresine ve dünyaya duyarlı,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş, öz denetimini kazanmış,
 • Yönergeleri izleyebilen, seçenekleri görerek, bu seçenekler arasında özgür seçim yapabilen ve bağımsız karar verebilen,
 • Yetişkinlere ve arkadaşlarına saygı duyan, değer veren ve deneyimlerinden yararlanılan,
 • Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayan ve olaylara onların gözünden bakabilen, kendinin ve başkalarının haklarına saygılı ve duyarlı olan,
 • İçinde bulunduğu gruplarda uyumlu ilişkiler kurabilen, üyelik ve liderlik görevlerini başarı ile üstlenen, yetişkin ve arkadaşlarına karşı yargılayıcı olmayan, olumlu ve uzlaşmacı tutumlar geliştiren,
 • Sevecen, yardımsever,  anlayışlı, saygılı, işbirliğine açık ve paylaşmayı bilen, arkadaşlık ilişkilerinde başarılı ,
 • Duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilen,

Zihinsel gelişim açısından;

 • Meraklı, araştırıcı, gözlem yapabilen ve öğrenmeyi bilen,
 • Kavramları sorgulayarak ve neden sonuç ilişkilerini araştırarak öğrenen,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünen, akıllı kararlar veren,
 • Aktif okur yazar, kitap dostu,
 • Sözcük dağarcığı zengin, iletişim becerileri gelişmiş, ana dilini etkin kullanabilen,
 • Yaptıkları işler üzerinde düşünen,
 • Temel matematik ve fen kavramlarını bilen, zaman ve alan kavramlarını kavrayan,
 • Kendi zihinsel yeteneklerini geliştirebilen, planlı ve programlı,
 • Soyut ve Simgesel düşünceleri gelişmiş,
 • Sezgi ve hayal gücü zengin, yaratıcı, öğrenmeyi öğrenmiş, mutlu bireyler olmaları sağlamaktır.

Planladığımız hedefler doğrultusunda bizler öğrencilerimizin;

 • Birinci sınıfın ikinci yarıyılından başlayarak hazırlayıp uyguladığımız yaratıcı okuma çalışmalarıyla yaşamı boyunca yararlanacağı anadille ilgili kazanımlarını,
 • Problem çözümünde ezberler yerine, problemi öğrenciye kurdurup çözüme ulaştırarak çeşitli yöntemlerle muhakeme etmelerini sağlayarak düşünme becerilerini,
 • Mind Lab derslerimizde akıl ve düşünce oyunlarıyla stratejik ve hızlı  düşünme karar verme, uygulama becerilerini,
 • Planladığımız deney, gezi ve sosyal etkinliklerle hayatın içinde olarak hayat  başarısını

YUKARILARA TAŞIDIĞIMIZA İNANIYORUZ !