Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda bireyin kendini gerçekleştirme yolunda ihtiyacı olan desteği sağlar. Rehberlik birimi gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, güven, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, işbirliği ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

Öğrencilerle yapılan çalışmalarda: Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapilerden, EMDR, Psikodrama ve Kognitif Terapi tekniklerinden, Dikkat Güçlendirme Çalışmalarından, projektif testlerden olan İnsan Çiz Testi ve Aile Resmi Çiz Testinden yararlanılmaktadır.

 • Okulumuza yeni başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar,
 • Veli bilgilendirme bültenleri,
 • Okul meclisinin oluşturulması ve işleyişinde öğrencilere rehberlik,
 • TEOG’a hazırlanma sürecindeki 8. sınıf öğrencilerimizle  farklı konularda – hedef belirleme, sınav kaygısı, gevşeme teknikleri vb.- her hafta düzenli yapılan  rehberlik dersi
 • Her sınıf seviyesinde problem tarama -değerlendirme,  müdahale ve gelişimin izlenmesi
 • D2 dikkat ve konsantrasyon taraması, sonuçların değerlendirilmesi ve rehberlik,
 • Liseleri tanımaya yönelik geziler,
 • İhtiyaç duyan öğrencilerin duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek adına görüşmeler,
 • Veli seminerleri,
 • Veliye ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti,
 • Öğretmenlere sınıf iklimini geliştirmek adına danışmanlık hizmeti,
 • Öğrencilerle kişilik gelişimini desteklemeye yönelik grup çalışmaları,
 • Kaygıyı tanımak, onunla barışmak ayrıca sınav kaygısıyla mücadeleye yönelik grup çalışmaları,
 • Öğrencinin grup içindeki yerini görmeye yönelik tarama araçlarından yararlanır,
 • Arkadaş ilişkilerini geliştirmek, biz bilinci kazandırmak adına takım çalışması egzersizleri,
 • Ergenlik ve getirdiği değişimlerin paylaşıldığı grup çalışmaları,
 • Bağımlılıkla mücadeleye yönelik sunumlar, veli bilgilendirme bültenleri,
 • Meslek seçiminde farkındalık kazandırmaya yönelik envanter  ve sonuçların paylaşılması,
 • Duygu kontrolünü geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Yardımlaşma, duyarlılık ve hoşgörüyü geliştirmek adına yapılan okul içi çalışmalarda öğrenciye rehberlik etme,
 • Sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda grup çalışmaları,
 • Problem çözme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik grup çalışmaları ve rehberlik dersleri,
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetme yolculuğunda rehberlik,
 • Farklı meslekler hakkında bilgilendirme,
 • Verimli ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmaya yönelik rehberlik dersleri yapılmaktadır.

Rehberlik Birimi olarak amacımız

 • Öğrencilerimizin karşılaştığı  problemleri kararlı ve sabırlı bir şekilde çözebilen  kişilik oluşumuna katkı sağlamak,
 • Öğrencilerimizin yeterlilik duygusu, sosyal sorumluluk duygusu, kendine değer vermesi, öz saygısı ve öz denetimini en iyi şekilde geliştirmesini desteklemek,
 • Belirli bir amaç doğrultusunda davranma, seçenekleri görme, bu seçenekler arasında özgür seçim yapabilme ve bağımsız karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Yetişkinlere ve arkadaşlarına saygı duyan, değer veren ve deneyimlerinden yararlanan  bireyler olmasına katkı sağlamak,
 • Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayan ve olaylara onların bakış açısından bakabilen, kendini ve başkalarının haklarına saygılı ve duyarlı bir kişilik geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Dâhil olduğu gruplarda uyumlu ilişkiler kurabilmek, üyelik ve liderlik görevlerini başarı ile üstlenen, yetişkin ve arkadaşlarına karşı yargılayıcı olmayan, olumlu ve kabul edici tutumları olan bir kişilik geliştirmelerine destek vermek,
 • Kendini tüm yönleri ile iyi tanıyan bireyler olmalarına yardımcı olmaktır .

Okulumuzda bireysel danışmanlığın yanı sıra önem verdiğimiz grup çalışmalarına da ağırlık verilir.

 • Etkili İletişim
 • Öfke Yönetimi
 • Stres ve Kaygı Yönetimi
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Ergenlik ve Değişim
 • Duygularımız ve Duyarlılığımız
 • Problemlerimiz ve Çözümlerimiz
 • Sosyal Becerileri Geliştirme