Etkinlikler

Bilgilendirme: Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılan 2023 yılı teknik raporu

2023 YILINDA YAPILMIŞ OLAN TEKNİK RAPORUMUZ