Etkinlikler

Bursluluk Sınavı Başvuru Formu 2024

BAKIRKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(Özel Öğretim Kurumları Şubesi)

 

İlgi      : a) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde-62 ve 63.

  1. b) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28.02.2015 tarihli ve 2015/5 sayılı genelgesi.
  2. c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.12.2019 tarihli ve 25520791 sayılı yazısı.

 

Kurumumuzca; ilgi yönetmelik, genelge ve yazılara uyularak aşağıda şartları belirtilen bursluluk sınavının ücretsiz olarak yapılması planlanmaktadır.

Başvuru esnasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak kişisel veri istenmeyecektir.

Sınavlara katılanların bilgileri, ilçe / il sıralaması veyahut yüzdelik dilimi gibi veriler paylaşılmayacaktır.

Reklam ve ilanlarda öğrenci resimleri, isimleri, başarı durum bilgileri kullanılmayacaktır.

Bursluluk sınavı yapılmasının yanında, sınavla ilgili reklam ve ilan yapılması için gerekli iznin verilmesini arz ederim.

 

1.      Başvuru şekli Başvurular okulumuzun 0212 662 33 10 pbx telefonu ve www.yesilkoy2001.k12.tr aracılığıyla bireysel olarak yapılacaktır.

Sınav başvuruları 12 Ocak 2024 Cuma saat 16.00’a kadar kabul edilecektir.

2.      Başvuru internet adresi www.yesilkoy2001.k12.tr
3.      Sınav tarihi 4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar
13.01.2024 13.01.2024 13.01.2024 13.01.2024
4.      Sınav yeri Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sokak No: 1 Bakırköy – İstanbul adresindeki Özel Yeşilköy 2001 İlkokulu / Ortaokulunda uygulanacaktır.
5.      Sonuçların açıklanacağı tarih 4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar
20.01.2024 20.01.2024 20.01.2024 20.01.2024
6.      Sonuçların açıklanacağı yer Sonuçlar okulumuz internet sitesinden ve doğrudan ilgili öğrenci velisinin telefon veya e-posta adresine bildirilerek açıklanacaktır.
7.      Sınava katılacaklar İl genelindeki 4-5-6-7. sınıf öğrencileri.
8.      Katılım şartları Sınavlara 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında İlkokulların 4. Sınıfları ve Ortaokulların 5, 6, 7. Sınıflarında öğrenim gören ve eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği her hangi bir yaptırım almamış olan öğrenciler katılabilir.

Sınava katılacak öğrencilerin yanlarında 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,     E-Okuldan çıkartılmış okulundan onaylı Fotoğraflı Öğrenci Belgesi bulundurmaları zorunludur.

Sınava başvuru ve katılım ücretsizdir.

9.      Sınav şartları ve şekli Sınav aynı gün tek oturum olarak saat 10.00’da yapılacaktır.

Sınav çoktan seçmeli test olarak hazırlanacaktır.

Sınavda 3 (üç) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınavlar İlkokul 4. Sınıf düzeyinde, Türkçe 15 Soru, Matematik 15 Soru, Fen Bilimleri 15 Soru olmak üzere 45 sorudan oluşur. Sınav süresi 75 dakikadır.

Sınavlar Ortaokul 5, Ortaokul 6 ve Ortaokul 7. Sınıf düzeyinde, Türkçe 15 Soru, Matematik 15 Soru, Fen Bilimleri 15 Soru olmak üzere 45 sorudan oluşur. Sınav süresi 75 dakikadır.

Sınavda cep telefonu ve hesap makinesi kullanılmasına izin verilmez.

10.  Oturum sayısı Her sınıf düzeyinde aynı gün tek oturum olarak yapılacaktır.
4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar
10.00 10.00 10.00 10.00
11.  Burs verme şartları ve miktarı Burs Yüzdesi Alınması Gereken Puan Sınav Sonucu Sıralama
% 80 485 – 500 1
% 60 475 – 484 2
% 40 460 – 474 3
% 30 450 – 459 4
Sınav puanının eşitliğinde sırası ile Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri puanları eşitlik bozulmazsa doğum tarihi küçük olana öncelik vererek sıralama yapılır.

Burslar, yıllık öğretim ücreti üzerinden hak edilen oranda eğitim indirim yapılarak uygulanır.

Öğretim bursu, sadece okulun eğitim ücretini kapsamakta olup, yemek, kıyafet, servis, kitap ücretini karşılamaz,

Her sınıf düzeyinde başvuran adedi, başarı dağılımı ve kontenjan doğrultusunda başarılı öğrencilere yıllık öğretim ücretinin %30 – %80’i arasında değişen miktarlarda eğitim indirimi olarak uygulanacaktır.

Her Sınıf Düzeyinde 4. 5. 6. ve 7. Sınıflar seviyesinde 500.00 Puan üzerinden değerlendirilir;

12.  Burs süresi Öğretim bursunun kesilmesini gerektiren nedenler oluşmadığı sürece, burs uygulaması okulun öğretim süresince 4 (dört yıl) öğrencinin başarı oranında artış ve düşüş göstermek şartı ile devam eder.

Öğretim bursu almaya hak kazanan öğrenci, öğretim bursu hakkı kazandığı okula kesin kayıt yaptırdığı zaman bu haktan yararlanır.

Süresi içinde kayıt yaptırmayan ya da okuldan ayrılan öğrencinin bursluluk hakkı korunmaz.

13.  Burs verilecek öğrenci sayısı Her sınıf düzeyinde kaç kişiye, yüzde kaç oranında burs verileceği aşağıdadır.
4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar
Yüzde Kişi Yüzde Kişi Yüzde Kişi Yüzde Kişi
%80 1 %80 1 %80 1 %80 1
%60 1 %60 1 %60 1 %60 1
%40 1 %40 1 %40 1 %40 1
%30 2 %30 2 %30 2 %30 2
14.  Bursun kesilme şartları Burs, öğrencinin “Disiplin Cezası” almaması, “Sınıf tekrarına” kalmaması halinde devam eder.
15.  Diğer hususlar Ortaokul 5. Sınıfa Başvurular İçin;

Sınavlar İlkokul 4. Sınıf düzeyinde,

–          Türkçe                        15 Soru

–          Matematik                  15 Soru

–          Fen Bilimleri              15 Soru

 

Sınav 45 sorudan oluşur 500 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav süresi 75 dakikadır.

 

Ortaokul 6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıfa Başvurular İçin;

Sınavlar Ortaokul 5, Ortaokul 6 ve Ortaokul 7. Sınıf düzeyinde,

–          Türkçe                        15 Soru

–          Matematik                  15 Soru

–          Fen Bilimleri              15 Soru

 

Sınav 45 sorudan oluşur, 500 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav süresi 75             dakikadır.

 

Adnan ALACÜCÜK

Okul Müdürü